Az adatkezelő:

E-mail cím: info@glamoriginal.hu

Telefonszám: +36 303386704, hívható munkanapokon 8-18 óra között

Cégnév: Sz 75 Bt.

Székhely: 1138 Budapest, Révész u. 2

Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Réce u. 5.

Weboldal: www.glamoriginal.hu

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: : Tárhelypark Kft.; 2724 Újlengyel, Határ út 12; info@tarhelypark.hu

Könyvelő: Balogh Imre

A honlap tartalma:

A honlapon található bármilyen információ kizárólag tájékoztató célt szolgál. Habár minden információt az oldal tulajdonosa (továbbiakban: tulajdonos) jóhiszeműen töltött fel az oldalra, azokra a tájékozódáson túl nem lehet építeni, és különösen az információk naprakész pontosságára, teljességére a tulajdonos semmiféle garanciát nem ad.

Szerzői jogok:

A glamoriginal.hu oldalainak célja az információk átadása és a kapcsolatépítés. A weboldal tartalma, különösen az írások, saját fotók, szerzői jogi védelem alatt állnak, a velük kapcsolatos összes jog gyakorlására a weboldal tulajdonosa kizárólagosan jogosult. Tilos a weboldal kereskedelmi felhasználása részben vagy egészben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzői jogok megsértése esetén a tulajdonos kártérítési igénnyel élhet, melynek összege jogosulatlanul felhasznált szavanként 10 000 (tízezer) forint, képenként 100 000 (százezer) forint. A felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen kikötés nem túlzó.

A tulajdonos az adatkezelési szabályokat elfogadó felhasználónak nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad arra, hogy a weboldalt eredeti formájában, kizárólagosan saját használat céljára számítógépére letöltse, rögzítse, kinyomtassa. Az engedély nem vonatkozik az előzőek harmadik fél számára bármilyen formában történő hozzáférhetővé tételére.

Változtatás joga:

A tulajdonos jogosult a weboldalon található bármely információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, különös tekintettel az árváltoztatásra.  A változtatások mindazonáltal csak a megjelenésük után hatályosak, visszamenőleges hatályuk nincs, kizárólag a megjelenésük utáni vásárlásokra érvényesek. A tulajdonos törekszik rá, azonban garanciát nem ad arra, hogy a weboldalon elérhető információk naprakészek legyenek.

Információk gyűjtése és felhasználása:

A weboldalon történő regisztráció kitöltésével a megrendelő hozzájárul, hogy a tulajdonos a közölt személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján rendelések teljesítése és számla kiállítása céljából kezelje. A megrendelő az adatainak törlését az adatkezelőnek az Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett bármely kapcsolati címére eljuttatott nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. Ugyanezen címeken nyílik lehetőség a kezelt adatokról szóló információkérésre is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – a tulajdonos rendelkezésére bocsátotta, kapcsolatba léphetünk Önnel.

A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen információ begyűjtése tizennegyedik életévét be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat.

A weboldalon történő adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-109904/2016.

Hírlevél:

A tulajdonos nem kíván kéretlen leveleket küldeni, ezért hírlevelet kizárólag a felhasználó kifejezett kérése esetén küld. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, leiratkozni a tulajdonos elérhetőségein lehet.

Linkek:

A weboldalainkon más weboldalakra mutató hivatkozások (linkek) szerepelhetnek. A tulajdonos kizár mindennemű felelősséget ezen weboldalak tartalmáért és azok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

A cookie-k

A weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt a böngészője beállításaiban, azonban ez esetben a weboldal egyes részei csak részben, vagy egyáltalán nem lesznek használhatóak.

Webstatisztika

A Google Analytics szoftverrel a weboldalon mérjük az egyes témák, írások, oldalak látogatottságát az oldalakra, képekre klikkelések számának mérésével.

Eközben a weboldal elmentheti az Ön számítógépének IP-címét, böngészőjének, illetve számítógépe operációs rendszerének típusát. Ezen információk nem minősülnek személyes adatnak, gyűjtésük célja kizárólag a weboldal fejlesztése, a minél magasabb látogatói elégedettség elérésére szolgál.

Felelősség:

A felhasználó a weboldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. A tulajdonos a weboldal használata során az ügyfélnél felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogvita:

Jelen felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Pesti Központi Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.